First name
Pawel
Middle name
F
Last name
Przytycki